คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
Previous
Next
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 4 รางวัล จากการประกวดแผนธุรกิจในโครงการชวนเด็กมหาวิทยาลัยเอาแผนมาอวด ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

อ่านต่อ »
ข่าวสาร COVID-19
กิจกรรมของคณะฯ
ช่อง Youtube คณะฯ
บริการอื่นๆ
Youtube คณะฯ
BALA CR
Line รับสมัครฯ
facebook Fanpage

BALA.CEI


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

"ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ"

แกลลอรี่