BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศษสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศษสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญา

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญา “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา รักษาภูมิปัญญาเชียงราย” ภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2566ใน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566
ขอขอบคุณรูปภาพจาก: สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด