ศูนย์ภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาฯ
ติดต่อเรา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
อาคาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้น 1 (ฝั่งศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
โทรศัพท์ : 053-723979 ต่อ 3201 (นุ้ย)
Facebook : https://www.facebook.com/ChiangRai-Language-CenterRmutl-579878652160343

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด