BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ 9 มทร. (ระดับประเทศ)

ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ 9 มทร. (ระดับประเทศ)

มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (9 มทร.) ครั้งที่ 7 ประจําปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์  จำนวน 2 รายการ โดยอาจารย์วรวรรณ สลีสองสม และ อาจารย์ธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา ผู้ควบคุมทีมและฝึกซ้อม ได้แก่
1. การแข่งขันเขียนเรียนความภาษาไทย
– นายหนุ่มเครือ
2. การแข่งขันเกมส์ครอสเวิร์ดภาษาอังกฤษ
– นางสาวอรษา ปวนคำมา
– นายวินิจ แดงพยนต์

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด