BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ข้าร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ข้าร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการครั้งที่ 2 (2nd RMUT-TRM Day)” โดยภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอ 145 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากงานวิจัยของ 9 มทร. ร่วมกับสถานประกอบการทั่วไทย
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด