คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

“พลิก (ธุรกิจ) อย่างไร?…ในสถานการณ์โควิด”

“พลิก (ธุรกิจ) อย่างไร?…ในสถานการณ์โควิด”

“พลิก (ธุรกิจ) อย่างไร?…ในสถานการณ์โควิด”
พบกับ
อาจารย์อิ๊ด อวยพร ต๊ะวัน
น้องทอม กวินวุฒิ สุทธนะ
จากหน่วย BEU เชียงราย
(หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
ในรายการ : “BEU ติดอาวุธธุรกิจ”
ประจำวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 – 15.00 น.
และ วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง ทาง http://www.radiolpc1075.com

ติดตามรายการ “BEU ติดอาวุธธุรกิจ” ได้ทุกวันอังคาร เวลา 14.30-15.00 น. หรือ https://www.facebook.com/BEU.RMUTL และ IG : BALA_BEU