คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 2565

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ 1 : TCAS 1 Portfolioประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
—————————————————
‼ เฉพาะน้องๆ ม.6 อย่าลืม!!
1️⃣ ลงทะเบียน MYTCAS ก่อน Clearing House 1-2 วัน ที่ www.mytcas.com
2️⃣ Clearing House ยืนยันสิทธิ์ในระบบ www.mytcas.com วันที่ 7-8 ก.พ. 2565

💰ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา เทอม 1/2565 (ค่าเทอมแรกเข้า) วันที่ 12 – 19 ก.พ. 2565

1️⃣ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา http://entrance.rmutl.ac.th/Qc/html/Qc10.htm
2️⃣ ชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
(1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
(2) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ

***หากต้องการผ่อนชำระค่าเทอม***
ให้ติดต่อที่งานวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-17 ก.พ. 65