คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ลาว สามารถ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ลาว สามารถ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ลาว
💗💗💗
เชิญชวน
✅บุคลากร และญาติบุคลากร
✅นักศึกษา และญาตินักศึกษา
✅ศิษย์เก่า และญาติศิษย์เก่า
สามารถ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19
ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และ
ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 14:00 น.
**หมายเหตุ**
‼️ให้แจ้งว่ามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
📌 สถานที่ฉีดวัคซีน ณ ลานพุทธมณฑล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
❤️❤️❤️❤️
เอกสารที่ประกอบการขอรับวัคซีน
– บัตรประชาชน (ของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน)
– โทรศัพท์มือถือ (ของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน)
💗💗💗
💉วัคซีนเข็มแรก “ซิโนแวค”
💉วัคซีนเข็มที่ 2 “แอสตร้าเซนเนก้า”