BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ”TikTok UniViral Challenge

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ”TikTok UniViral Challenge

ด้วย สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดกิจกรรม ”TikTok UniViral Challenge” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ”TikTok UniViral Challenge” โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท เบอร์โทรศัพท์ 093-696-2393 หรือที่
TikTok : tiktok.com/@RMUTLCR 

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นนักศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เท่านั้น
2. จะต้องมีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
3. จะต้องมีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ในคลิป ซึ่งแสดงถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
4. เมื่อจัดทำคลิปแล้วจะต้องนำส่งให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ก่อนเพื่อก่อนมีการนำไปเผยแพร่บนติ๊กต๊อกของตน
5. ผู้ส่งผลงานต้องติดเครื่องหมายแฮชแท็ก (Hashtag) #RMUTLCR #ราชมงคลล้านนาเชียงราย และจะต้อง @tiktok.com/@RMUTLCR
6. ผู้สมัครจะต้องแจ้งID line และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ให้กับคณะกรรมการ
7. จำกัดความยาวของคลิปไม่เกิน 2 นาที
8. ผู้สมัครสามารถส่งคลิปให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566 และจะสรุปผลการแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
9. รางวัลในการแข่งขันมีทั้งหมด 12 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 หนึ่งรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 หนึ่งรางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 หนึ่งรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลที่ ชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
รางวัลที่ เข้าร่วม 6 รางวัล รางวัลละ 100 บาท โดยเรียงจากคะแนน
10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์ ที่ไม่มีลักษณะส่อไปในทางการใช้ความรุนแรง ลามกอนาจาร และไม่ใช้คำพูดหยาบคาย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด