BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารฯร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะบริหารฯร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหาระุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด