BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

Run to Change วิ่งเพื่อเปลี่ยน 2022 ขอท้าให้คุณมาเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

Run to Change วิ่งเพื่อเปลี่ยน 2022 ขอท้าให้คุณมาเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

#VirtualRun มาเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกันค่ะ
📌เดิน-วิ่งที่ไหน/เมื่อไหร่ก็ได้
😊เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธ.ค. 65
😊ส่งผลเดิน/วิ่ง ได้ถึง 31 ธ.ค.65
📌ค่าสมัคร
🏃แพ็คเกจ A สะสมระยะเดิน-วิ่ง 42 กม. รับเสื้อพร้อม E-Certificated 549 บาท
🏃แพ็คเกจ B สะสมระยะเดิน-วิ่ง 21 กม. รับเสื้อพร้อม E-Certificated 549 บาท
🏃แพ็คเกจ C สะสมระยะเดิน-วิ่ง 10 กม. รับเสื้อพร้อม E-Certificated 549 บาท
📌สมัครได้ตามลิ้งนี้นะคะ 👉https://www.thai.fit/c/rtcbala

📌รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำมาทาสีอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงราย
📌📌กรณีบริจาคโดยไม่ร่วมกิจกรรมวิ่ง โอนเงินแล้วส่งหลักฐานการโอนผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊คคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน
ชื่อบัญชี วิ่งเพื่อเปลี่ยน
เลขที่บัญชี 522-0-69709-9
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด