BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ Pre-Entrance
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 15 ต.ค. 2565 รายงานตัว 9.00 น.
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 ต.ค. 2565 เวลา 14.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พี่ปูเป้ ณิชาภา ปัญโญ
โทร. 084-164-9624
💠ไลน์สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจฯ https://lin.ee/uUkJ4Xj

ที่ตรงนี้… จะมีเรา
คอยทำหน้าที่ให้ “ฝัน” ของน้องๆ เป็นจริง
เราจึงไม่มีแค่เพียงคำ “สัญญา”
แต่เราจะลงมือ ”ทำ” จนกว่าจะถึงฝั่งฝัน
BALA of Empathy
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด