BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS4 ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS4 ปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (4 ปี/เทียบโอน)
ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตร
📌บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
📌บช.บ.การบัญชี – การบัญชี
📌บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ
📌บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การตลาดและการตลาดดิจิทัล
📌บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คุณสมบ้ติ
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส.
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
🔥เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิ.ย. 65
📝ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
1️⃣ กรอกใบสมัครออนไลน์👉🏻 https://forms.gle/8gE7WzW7SFbddCjk9
2️⃣ รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
3️⃣ เตรียมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร
1) หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 3OO บาท
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาพาน
เลขที่บัญชี : 522-0-54296-6
ชื่อบัญชี : เงินลงทะเบียน มทร.ล้านนา เชียงราย
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะด้านหน้า)
3) สำเนาใบแสดงผลการเรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📱 พี่ปูเป้ 084-1649624
💠ไลน์สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจฯ https://lin.ee/uUkJ4Xj
💠เพจคณะบริหารธรกิจฯ https://www.facebook.com/BALA.CEI

💠เว็บไซต์คณะบริหารธรกิจฯ http://bala.chiangrai.rmutl.ac.th

ที่ตรงนี้… จะมีเรา
คอยทำหน้าที่ให้ “ฝัน” ของน้องๆ เป็นจริง
เราจึงไม่มีแค่เพียงคำ “สัญญา”
แต่เราจะลงมือ ”ทำ” จนกว่าจะถึงฝั่งฝัน
BALA of Empathy