คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมกับ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทันใจ

คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมกับ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทันใจ

เช้าวันนี้ (จันทร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 09.00 น.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทันใจ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) นำโดย ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จุดธูปเทียน นำคณาจารย์กล่าวบูชาพระรัตนตรัย พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูป (พระเจ้าทันใจ) เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๕