คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (เปิดบ้านคุณธรรม) แบบ Hybrid Online

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (เปิดบ้านคุณธรรม) แบบ Hybrid Online

พบกับกิจกรรม 6 ฐาน
ฐาน​ 1 ของกิ๋นลำ​ บ้านเมืองรวง
ฐาน​ 2 ลดรายจ่าย​ เพิ่มรายได้​
ฐาน​ 3 ผ้าด้นมือเมืองรวง
ฐาน​ 4 “ซิบาแหละ”
ฐาน​ 5 ออมไม่อด​
ฐาน​ 6 กตัญญู​​
ในวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565
ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวม
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (เปิดบ้านคุณธรรม) แบบ Hybrid Online
ภายใต้โครงการส่งเสริมหนุนกลไกลเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดเชียงราย)
สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์หรือดูย้อนหลังได้ที่
เฟสบุคเพจ BEU : https://fb.me/BesideU.BEU