คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และแจ้งช่องทางการสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

รอบที่ 1 : TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครกลุ่ม B ความสามารถพิเศษทั่วไป
ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่ปูเป้ 061-346-1188

💠ไลน์สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจฯ https://lin.ee/uUkJ4Xj