BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ Speexx รอบเก็บตก(สุดท้าย)

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ Speexx รอบเก็บตก(สุดท้าย)

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย🚨🚨โครงการ “การพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา” (Speexx) รอบเก็บตก(สุดท้าย) สามารถเริ่มสอบ O: Online CEFR ได้ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565 โดยดำเนินการขั้นตอน ดังนี้
1. ให้เข้าฟังรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ Link นี้ https://www.youtube.com/watch?v=UA7MMirAU_Y
2. สอบวัดระดับก่อนรับคอร์สเรียน O: Online CEFR
3. สอบก่อนเข้าบทเรียน P: Pre-test
4. สะสมชั่วโมงการเรียนรู้ให้ครบ 35 ชั่วโมง C: Course
5. สอบหลังจากเข้าบทเรียน P: Post-test
6. สอบก่อนจบการศึกษา O: Online CEFR (Exit Exam)
ระยะเวลาดำเนินการอยู่ใต้โพสนี้นะคะ
🚨🚨สำหรับการเข้าร่วมโครงการในรอบเก็บตก(2) นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสอบ Online CEFR ได้แล้วเนื่องจากเลยกำหนดนะคะ ให้นักศึกษาเข้าสอบ Pre-test ได้ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2565 เป็นต้นไปค่ะ

🚨🚨ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการในทุกขั้นตอน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่👉http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/…/s/CrpAtY9iBdl4gLX

และขอความร่วมมือนักศึกษาดำเนินการตามกำหนดการด้านล่างนี้นะคะ
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ทาง Inbox เพจศูนย์ภาษา หรือ โทร.053-723979 ต่อ 3201 ในวันและเวลาทำการนะคะ ขอบคุณค่ะ🥰