คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)

รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)

รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)
ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลดอยสะเก็ดขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานได้ที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หรือสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เลขที่บัญชี 677-8-42158-4 (เงินบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  099 296 7555, 096 287 9875