BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารฯ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ : TCAS 2 โควต้าและสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารฯ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ : TCAS 2 โควต้าและสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ : TCAS 2 โควต้าและสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักศึกษา ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด