คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

🔥 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรอกใบสมัครออนไลน์👉🏻 https://forms.gle/8gE7WzW7SFbddCjk9

📌 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-723979 ต่อ 5001

👩‍🦰 พี่ปูเป้ 061-3461188

💠ไลน์สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจฯ  https://lin.ee/uUkJ4Xj